Homer i Pegaz
HOMER i PEGAZ


W tym roku o dofinansowania, osoby niepełnosprawne będą się mogły starać w powiatowych jednostkach samorządowych, a nie jak dotychczas w PFRON.
Po raz pierwszy będzie realizowany program "Aktywny Samorząd", na podstawie porozumień zawartych między PFRON, a samorządami powiatowymi.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W naszej firmie program obejmuje następujące obszary wsparcia:
-pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
-pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
-pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
-dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzetu komputerowego i oprogramowania

Tabela dofinansowania ze środków PFRON - pobierz dokumentProdukty dla osób niepełnosprawnych ruchowo:

Klawiatury - pobierz dokument

Produkty dla osób niewidomych i niedowidzących:

Oprogramowanie specjalistyczne - pobierz dokument

Specjalistyczny sprzęt komputerowy - pobierz dokument

Urządzenia brajlowskie - pobierz dokument

Urządzenia lektorskie - pobierz dokument 
Kontakt z nami

iT-Com sp.jawna
ul. Chrobrego 17
41-500 Chorzów
tel.: +48 32 720 67 79
fax: +48 32 249 37 79
e-mail: itcom@itcom.com.pl