Szkolenie 1

 
Podstawowy kurs komputerowy dla dzieci i seniorów.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie podstawowe do obsługi komputera w systemie Microsoft Windows.

Program szkolenia:
- obsługa systemu Microsoft Windows
- elementy budowy komputera
- pliki i foldery
- obsługa edytora tekstów Word
- obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel
- obsługa prezentacji Powerpoint
- praca w internecie / sprawne wyszukiwanie, rozrywka oraz edukacja w sieci
- obsługa poczty elektronicznej
- korzystanie z urzadzeń peryferyjnych / drukarka, skaner
- programy do użytku codziennego / notatnik a WordPad, Paint, itp.
- wyszukiwanie i instalacja darmowych i testowych programów
- ochrona przed wirusami komputerowymi

Informacje dodatkowe o szkoleniu:

Czas trwania szkolenia: -
Ilość godzin szkolenia: 2 godziny tygodniowo

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem:
- Zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia firmy KOMSYS

Cena szkolenia: 70 zł brutto

Dodatkowo:
- zapewniamy materiały dydaktyczne w cenie szkolenia
- poczęstunek
- poczęstunek kawowy

 
Kontakt z nami

iT-Com sp.jawna
ul. Chrobrego 17
41-500 Chorzów
tel.: +48 32 720 67 79
fax: +48 32 249 37 79
e-mail: itcom@itcom.com.pl