Szkolenie 2

 
Wstęp do systemu zarzadzania jakością ISO 9001:2008 - Przygotowanie, wdrożenie oraz zasady dokumentowania systemów w ZOZ-ACH.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do wdrożenia w swoim zakładzie systemu jakości ISO 9001:2008.

Program szkolenia:
Omówienie wymagań zawartych w normie ISO 9001:2008
- omówienie dokumentacji, jaką należy opracować z podaniem przykładów:
- standardów medycznych dla personelu białego, lekarskiego i pielęgniarskiego
- procedur wymaganych przez normę dla wszystkich pracowników zakładu oraz księgi jakości
- przedstawienie etapów wdrożenia systemu zarządzania jakością
- omówienie zasad prowadzenia i dokumentowania audytów wewnętrznych

Trener szkolenia:
p. Anna Jarząb

Informacje dodatkowe o szkoleniu:

Czas trwania szkolenia: - 2 dni
Ilość godzin szkolenia: 14

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem:
- Certyfikatu potwierdzającego wzrost kompetencji w pełnieniu roli audytora wewnętrznego
- Zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia firmy KOMSYS

Cena szkolenia: 700 zł brutto osoba - szkolenie dwudniowe

Dodatkowo:
- zapewniamy materiały dydaktyczne w cenie szkolenia
- poczęstunek
- poczęstunek kawowy

 
Kontakt z nami

iT-Com sp.jawna
ul. Chrobrego 17
41-500 Chorzów
tel.: +48 32 720 67 79
fax: +48 32 249 37 79
e-mail: itcom@itcom.com.pl