Szkolenie 4

   
Koszt leczonego pacjenta w ramach zakontraktowanych JGP. Rentowność czy deficytowość grupy.

Cel szkolenia:

Nabycie umiejetności poprawnej kalkulacji kosztu leczonego pacjenta w ramach zakontraktowanej grupy JGP, mierzenia efektywności w stosunku do ponoszonych kosztów, nabycie praktycznej wiedzy na temat zastosowania narzędzi analitycznych umożliwiających podejmowanie właściwych decyzji w celu poprawy wyniku finansowego oddziału, poradni itp.

Program szkolenia:
- weryfikacja prowadzonego w zakładzie rachunku kosztów w celu poprawnej kalkulacji kosztu leczonego pacjenta
- kalkulacje kosztu leczenia pacjenta w ramach JGP
- analizy w poprawie wyniku finansowego oddziału, poradni
- poprawna kalkulacja leczonego pacjenta a możliwość pozyskania dodatkowych przychodów

Trener szkolenia: p. Mirosława Trojnacka

Informacje dodatkowe o szkoleniu:

Czas trwania szkolenia: - 1 dzień
Ilość godzin szkolenia: 6

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem:
- Certyfikatu potwierdzającego wzrost kompetencji w pełnieniu roli audytora wewnętrznego
- Zaświadczenie ukończenia specjalistycznego szkolenia firmy KOMSYS

Cena szkolenia: 400 zł brutto osoba

Dodatkowo:
- zapewniamy materiały dydaktyczne w cenie szkolenia
- poczęstunek
- poczęstunek kawowy

 
Kontakt z nami

iT-Com sp.jawna
ul. Chrobrego 17
41-500 Chorzów
tel.: +48 32 720 67 79
fax: +48 32 249 37 79
e-mail: itcom@itcom.com.pl