Sklep Łatwy start dla firm Dla szkół

Czym są kasy fiskalne online, od kiedy i kto musi mieć?

Czym są kasy fiskalne i dlaczego musimy nimi zastąpić dotychczasowe?

Zasadniczą różnicą między „tradycyjną” kasą fiskalną a kasą online jest dodatkowy moduł dokładniej funkcjonalność w postaci możliwości automatycznego przesyłania danych dotyczących transakcji do centralnego systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej.

Drugim ważnym elementem będzie możliwość emitowania e-paragonów czyli wersji elektronicznej każdego paragonu.

W obu przypadkach mamy do czynienia z nowym wymogiem w postaci zapewnienia bezpośredniej i ciągłej komunikacji urządzenia fiskalnego z centralnym serwerem zbierającym dane o sprzedaży.

Zmiany zainicjowało Ministerstwo Rozwoju i Finansów i mają na celu:

 • uszczelnienie systemu fiskalnego i walka z tzw. luką VAT
 • zwiększenie dostępu do płatności bezgotówkowych oraz spopularyzowanie pieniądza elektronicznego oraz paragonów elektronicznych
 • wprowadzenie nowego standardu protokołu komunikacyjnego do repozytorium centralnego dla nowych urządzeń fiskalnych wchodzących do eksploatacji, a także standardowego protokołu (‘Plug&Play’) do komunikacji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi
 • stopniowe wycofanie z eksploatacji urządzeń, przestarzałych technologicznie których kontrola jest utrudniona i nie spełniają nowych wymogów.

Kto i kiedy będzie musiał wdrożyć kasę fiskalną online?

Pierwotnie Ministerstwo planowało wprowadzić obowiązek wdrożenia kas fiskalnych online dla wszystkich przedsiębiorców od stycznia 2019. Ostatecznie jednak zmieniono podejście do problemu i postanowiono zmiany rozłożyć w czasie.

2019 – branże najbardziej narażone na ryzyko nadużyć fiskalnych

W pierwszej kolejności czyli już w roku 2019 obowiązek posiadania kas fiskalnych online zostanie wprowadzony w branżach w których najczęściej dochodzi do nieprawidłowości czyli:

Styczeń 2019

 • sprzedaż paliw oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
 • usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne

Lipiec 2019

 • usługi gastronomiczne
 • usługi krótkotrwałego zakwaterowania

Styczeń 2020

 • usługi budowlane
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • usługi prawnicze,
 • usługi medyczne świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • usługi fitness

Co dalej?

Pozostali podatnicy nie zostali do tej pory objęci harmonogramem zmian jednakże Ustawodawca określił kilka ważnych terminów końcowych:

Tylko do końca 2018 r. homologacje będą otrzymywały urządzenia fiskalne z papierową kopią paragonu i te urządzenia z racji swojej niekompatybilności technologicznej zostaną wycofane z użytku w pierwszej kolejności.

Do końca 2022 roku będą wydawane homologacje dla kas i drukarek fiskalnych „tradycyjnych” z elektroniczną kopią paragonu.
Czy są jakieś korzyści dla klienta i przedsiębiorcy?

Naturalnie te zmiany powodują również zmiany w samych procesach fiskalizacji kas, mówi się że zmiany mają uprościć te procedury, np. w postaci braku obowiązku zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego ponieważ kasy będą to robiły automatycznie podczas instalacji i pierwszego łączenia z Centralnym Rejestrem.

Jak to będzie jednak wyglądało w praktyce i jakie będą ostateczne rozwiązania pokaże życie.

Na pewno sporym udogodnieniem dla klienta (ale nie tylko) jest e-paragon czyli elektroniczny odpowiednik tradycyjnego, papierowego paragonu.

Dostępność do tych paragonów, możliwość ich przesyłania i pobierania czy wreszcie oszczędność papieru to korzyści które się same nasuwają. Oprócz tego poprawi się możliwość gromadzenia danych i dokonywania analiz o zakupach przez Klientów, które teraz są bardzo ograniczone to również obiecujące korzyści dla sprzedawcy.

Ulga na zakup kasy online.

Podatnicy zobligowani do wymiany kas na urządzenia online’owe w określonych terminach będą mogli skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Podobnie jak obecnie, ma ona wynosić do 700 zł na każde zgłoszone urządzenie. Ulgę będzie można jednak uzyskać tylko i wyłącznie na kasy online.

Projektowane przepisy przewidują także zmiany dot. okoliczności obligujące podatników do zwrotu dokonanego odliczenia.

Zmiany korzystania z ulg na zakup kas będą również dotyczyć podatników tych sektorów które nie zostały zobligowane do zmiany na kasę online.

Za sprawą wejścia w życie nowych przepisów podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie, którzy będą chcieli skorzystać z ulgi na kasę, będą musieli zakupić urządzenie online. Ulga nie będzie bowiem przysługiwała na kasy fiskalne bez modułu online. Przewidziano jednak przepisy przejściowe, w ramach których ulga na obecnych zasadach przysługuje tym przedsiębiorcom, którzy kupili kasy „tradycyjne” przed wejściem w życie nowej ustawy.

W praktyce wielu producentów np. Elzab oferuje już od jakiegoś czasu urządzenia online ready, czyli urządzenia z gwarancją technicznej modernizacji do wersji obowiązującej od roku 2019.

Kupując teraz urządzenie fiskalne, otrzymujesz zapewnienie dostosowania jego funkcjonalności do nowych wymogów w dowolnym, wybranym przez Ciebie momencie. Szczegóły akcji znajdziesz tutaj