Sklep Łatwy start dla firm Dla szkół

Czym są kasy fiskalne online, od kiedy i kto musi mieć?

Przedsiębiorcy rejestrujący sprzedaż przy pomocy urządzeń fiskalnych muszą przygotować się na zmiany. Nowe przepisy dotyczące wprowadzenia kas fiskalnych online, począwszy od 1 stycznia 2020 r., obejmować będą sukcesywnie kolejne branże. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, jako pierwsze, do wymiany zobligowane zostaną warsztaty samochodowe, punkty wymiany opon i stacje paliw. Nowa kasa fiskalna dla warsztatu stała się faktem.

Kasa fiskalna dla warsztatu – zmiany w 2020

Kasa fiskalna online to, zgodnie ustawą kasa, która umożliwia: przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacji z kas rejestrujących (…) do systemu informatycznego (Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Innymi słowy, każda transakcja dokonana na kasie, będzie w czasie rzeczywistym przesyłana do CRK. Dotyczy to m.in. wystawianych paragonów, anulowania paragonów (STORNO) czy raportów.
Po co wprowadza się to rozwiązanie? Ministerstwo Finansów uzasadnia, że podatek od towarów i usług jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, dlatego też uszczelnienie systemu podatkowego jest tak istotne. Szacuje się, że budżet Państwa w latach 2018-2020 zasili się dodatkową kwotą ponad 10 miliardów złotych.

Warsztaty samochodowe i wulkanizacyjne wymienią kasy fiskalne jako pierwsi

Wymiana kas standardowych na kasy fiskalne online, wbrew wcześniejszym założeniom o nałożeniu obowiązku na wszystkie branże jednocześnie, odbędzie się w sposób stopniowy. Jako pierwsze do wymiany zobligowane będą wszelkie firmy świadczące usługi motoryzacyjne, tj. warsztaty samochodowe, wulkanizatorzy (punkty wymiany opon, w tym sprzedaż opon) oraz stacje paliw (olej napędowy, gaz, benzyna). Zgodnie z planowanym harmonogramem kasy online mają tam rozpocząć pracę z dniem 01 stycznia 2020 r.

O tym, które branże będą musiały przystosować się do nowych przepisów, zdecydowała, wg Ministerstwa Finansów, liczba sygnałów ze strony służb kontrolnych wskazujących obszary podwyższonego ryzyka występowania nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania.

Kasa fiskalna warsztat – ulga na zakup kasy

Aby złagodzić nieco nastroje przedsiębiorców, którzy poniosą koszt wymiany urządzeń, Ministerstwo Finansów przypomina, że zgodnie z prawem, właściciele kas fiskalnych online mogą ubiegać się o częściowy zwrot związany z ich zakupem. Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć 90% ceny netto zakupu urządzenia, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 700 zł.